Sveže posekano

Zgodbe lesa

Ozaveščanje o pomembnosti lesa skozi sodobno interpretacijo kulturne dediščine

Opis aktivnosti

Naziv operacije:

Zgodbe lesa - ozaveščanje o pomembnosti lesa skozi sodobno interpretacijo kulturne dediščine

Povzetek:

Z video vsebinami izdelave lesenih izdelkov, ki izhajajo iz kulturne dediščine, tradicije ali zgodovine območja in so nadgrajeni s sodobnim oblikovanjem, bo operacija približala in ohranjala dediščino, hkrati pa spodbujala k inovativnosti in podjetništvu in ozaveščanje o pomembnosti lesa.
Izzivi na katerih temelji operacija:
- Slaba dostopnost kulturne dediščine,
- Pomanjkanje skupne identitete 

Cilji:

- Približati, ohraniti in revitalizirati domačo obrt in rokodelstvo v povezavi s sodobnimi oblikovalskimi trendi, tehnologijami, tehnikami obdelave lesa in inovativnimi produkti iz lesa
- Ozavestiti čim širši krog ljudi o pomembnosti lesa, njegovi vsakodnevni uporabnosti, pozitivnih vplivih na bivanje in okolje ter vzbuditi naravovarstveni pogled na gozd, kot vir lesa,
- Krepiti skupno identiteto območja
- Ponuditi obliko neformalnega izobraževanja po principu »naredi sam«

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

- Analiza dediščine na področju izdelave lesenih izdelkov,
- Interpretacija dediščine z dodano vrednostjo - sodobno oblikovanje lesenih izdelkov in izdelava lesenih izdelkov
- Promocija
- Izdelava celotne grafične podobe operacije,
- Priprava in izdelava video vsebin.

Pričakovani rezultati:

- Izdelava povzetkov vsebin analize dediščine izdelave lesenih izdelkov
- Oblikovanje sodobnih lesenih izdelkov izhajajoč iz dediščine in tradicije
- Oblikovanje celostne grafične podobe projekta
- Izdelava 4 lesenih izdelkov dodane vrednosti
- Izdelava 4 videov o postopku izdelave lesenih izdelkov
- Vzpostavitev in izdelava zavihka na internetni strani

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Vrednost sofinanciranja celotnega projekta iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je: 15.062,00 EUR.

 Več o projektu.

OSNOVNI_LOGO_PRP_barvni_web.jpg  Leader_logo_web-2.jpg  EU-barvna_web-1.jpg  slo-zastava.jpg  Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan_small.jpg Logo-LAS-od-Turjaka-do-Kolpe_web-1.jpg Logo-RC_web-1.jpg  zgodbe lesa profilka FB
                    napis