Pogosta vprašanja

Kako bo potekala izdelava prototipov?

Prototipi bodo izdelani s pomočjo tehnologa v delavnici Gimnazije in srednje šole v Kočevju. Nagrajenec bo lahko morebitna vprašanja s tehnologom uredil preko komunikacijskih sredstev (telefon, e-mail) ali osebno v Kočevju, če bo to potrebno. Morebitne stroške, ki bi nastali (pot v Kočevje, bivanje) si nagrajenec krije sam.

Kako je z avtorskimi pravicami?

Lastnik enega prototipa je nagrajenec, drugi pa ostane v lasti organizatorjev. Avtorske pravice načrta pripadajo nagrajencu, razen če se ta odloči drugače. Ob morebitnih predstavitvah izdelka, se organizator zavezuje, da bo avtorstvo izdelka jasno izraženo in komunicirano.

Kdo krije stroške izdelave prototipa?

Stroške izdelave obeh prototipov krije organizator in vsebujejo:
  1. ure v prototipni delavnici
  2. material za izdelavo
  3. fotografiranje končnega izdelka

Kdo mi krije stroške poti na podelitev nagrade?

Vsak nagrajenec si stroške za pot na podelitev nagrade krije sam.