NARAVA NAŠA UČITELJICA

 

narava
Partnerji: Osnovna šola Ob Rinži, Festival lesa, organizacija dogodkov in trženje, z.o.o., so.p., Turistično društvo Kočevje
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost projekta: 53.576,85 EUR, vrednost sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR): 39.371,67 EUR.          
Cilji operacije:
 • Ureditev učilnice v naravi in čutne poti za izvajanje izobraževanja in ozaveščanja prebivalcev o ohranjanju narave in krajine
 • Pridobitev novih znanj, spretnosti in kompetenc ranljivih ciljnih skupin
 • Povečati ponudbo na področju medgeneracijskega sodelovanja ter zdravega in aktivnega življenjskega sloga 
Pričakovani rezultati operacije:
 • Izvedeni 2 delavnic gozdne pedagogike za učitelje in vzgojitelje.
 • Izvedeno 1 predavanja in delavnice o vplivu gibanja na razvoj možganov.
 • Nadgrajena in urejena 1 čutna pot
 • Izdelan in postavljen 1 lesen nadstrešek v velikosti do 20 m2 z elementi za shranjevanje pripomočkov in orodja, podstavka za zbiralnika vode ter klopi in demonstracijske mize za delovanje učilnice v naravi
 • Izvedeni 2 delavnic za strokovne delavce učenja v naravi in medpredmetnega povezovanja
 • Izdelan 1 geološki steber, sončna ura in informativna tabla
 • Izvedeni 2 delavnici spoznavanja kamnin in njihove obdelave
 • Izvedeni 2 delavnici zasaditve zelišč in dišavnic v visokih gredah
 • Izvedene 3 delavnice spoznavanja in nabiranja zelišč in dišavnic v naravi
 • Izvedene 3 delavnice »Čajanke« - pravilna priprava čajev in kultura pitja čajev
 • Izvedene 2 kulinarični delavnici »Zelišča v kulinariki«
 • Izvedene 2 delavnici šivanja in vezenja vrečk iz blaga
 • Izvedenih 8 delavnic »Z igro in ustvarjalnostjo spoznavamo les«
 • Izdelana igra spomin na temo spoznavamo les
 • Izdelana 1 zgibanka o projektu v nakladi 300 kosov.
 • Izvedena predstavitev projekta na 3 prireditvah v območju LAS
 • Izvedena 1 otvoritev učne poti in učilnice v naravi
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si
Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO sloganlogo MGRT 1
 

Jezik / Language

Festival lesa podpirajo 

 

 

"ŠGZ 15/2019 INFORMIRANJE STROKOVNE IN SPLOŠNE JAVNOSTI IN KOMUNICIRANJE S CILJNIMI DELEŽNIKI STROKE SRIP-KROŽNO GOSPODARSTVO, PODROČJE BIOMASA IN ALTERNATIVNE SUROVINE - TRAJNOSTNA MOBILICACIJA LESNEGA BIOMASNEGA POTENCIALA SLOVENIJE."

"NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ."

Najdete nas tudi tukaj

Festival lesa, organizacija dogodkov in trženje, z.o.o., So.P., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.